Grzegorz Baltazar Kajdrowicz (Przemyśl - Kraków - Warszawa)

Grześ pożerający żółwia