Maroko 2017b - 1000 km zrobione

Czołem Czytacze,


No i wreszcie pękł okrągły 1000 km po marokańskiej i zachodniosaharyjskiej ziemi.
Brawo ja. A co tam. Chwalić się też trzeba.